Τμήμα Γεωγραφικών Επιστημών

Καθηγητής: Γιώργος Σεκκές

MPS in Geographical Information Systems

ΒΑ in Geography

Σχολεία και Κοινωνική Οργάνωση

Σήμερα, το σύγχρονο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σε πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, όπως αυτό επιβάλλεται από την εξέλιξη της παγκοσμιοποιημένης σημερινής κοινωνίας, ένα πραγματικά σύγχρονο για τα κυπριακά δεδομένα κοινωνικό πρόβλημα που επικρατεί,  όχι μόνο μέσα στα σχολεία, αλλά και γενικά σε πολλές αστικές, προαστιακές και αγροτικές  περιοχές του νησιού.

Δυστυχώς στις μέρες μας, εντοπίζονται και συμβαίνουν αρκετά γεγονότα στην εκπαίδευση, και όχι μόνο. “Η άρνηση των πολιτισμικών διαφορών, μπορεί να οδηγήσει προς την κατεύθυνση του κουλτουραλισμού, που αποτελεί μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού καθότι αποδέχεται την ταυτότητα του άλλου, περιγράφοντας την ως κλειστή, αντικειμενική οντότητα, απέναντι στην οποία τα μέλη των κυριάρχων ομάδων κρατούν αποστάσεις, για να διατηρήσουν τα προνομία τους.” (Γκόβαρης, 2000).

Επιπρόσθετα ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή εκπαίδευση σήμερα, και γενικά τον Κυπριακό λαό, είναι αυτό της  οικονομικής εξαθλίωσης, της αδικίας και κοινωνικού διχασμού. Είναι πραγματικά άδικο όταν ο λαός εμπιστεύεται κάποιους για μια καλύτερη διαχείριση και ένα καλύτερο αύριο, να διαπιστώνει ότι εκείνοι δεν ήταν άξιοι της εμπιστοσύνης τους, με αποτέλεσμα την σχεδόν ολοκληρωτική κατάρρευση του Κυπριακού οικονομικού και τραπεζικού συστήματος. Ο τόπος αυτός χρειάζεται αληθινούς ηγέτες και όχι ανθρώπους που να δίνουν μόνο υποσχέσεις. Χρειάζεται ηγέτες με ακεραιότητα, αυτοπεποίθηση, κοινωνικότητα και εμπιστοσύνη.  Είναι εδώ που καλείται πλέον το σχολείο να ενθαρρύνει και να διδάξει διδακτικές προσεγγίσεις και καινοτομίες στους μαθητές και να προβάλει την καινοτομία ως μέσο για σταθερή ανάπτυξη και ως προϋπόθεση για ευημερία και ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.

Καθοριστικός παράγοντας είναι ο ρόλος της παιδείας, η οποία καλείται να ενισχύσει και να καλλιεργήσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα αναγάγει τον ενεργό πολίτη σε δημιουργό, ο οποίος θα παράγει την επιστήμη, την τέχνη, τον πολιτισμό, και την οικονομία, με νέες ιδέες χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο. Είναι αυτονόητο ότι η εκπαίδευση στα σχολεία μας μπορεί να διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων σε μια κοινωνία. Το σχολείο πρέπει να είναι ένας πνευματικός φάρος στη ζωή, στο οποίο παρέχονται γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές, αξίες και στάσεις ζωής για να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.