Τμήμα Γεωγραφικών Επιστημών

Καθηγητής Γιώργος Σέκκες

 

 Α΄ Τάξη Γυμνασίου

 

 

Ο Γεωγραφικός Χάρτης.

Χάρτες είναι ένα  μέρος της Χαρτογραφίας, είναι η τέχνη και η επιστήμη για την δημιουργία των χαρτών. Κάνοντας χάρτες, είναι σαν μια πανοραμική θέα, είναι σαν τα πούλια που βλέπουν ένα τμήμα της γης από ψηλά.

 Χάρτες, είναι μοντέλα που εκπροσωπούν διάφορα στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί. Ένα λειτουργικό ορισμό του χάρτη μπορεί να οριστεί ως “ένα μοντέλο που εκπροσωπεί την ανάλυση και την αποθήκευση των στοιχείων του πραγματικού κόσμου, πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί”.


Στοιχεία της Χαρτογραφικής Επιστήμης:
Για την παράγωγη ενός καλού χάρτη, ένας χαρτογράφος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα οχτώ τυπικά στοιχεία της χαρτογραφικής επιστήμης. Αυτά τα χαρτογραφικά στοιχειά είναι:
1. Τίτλος.
2. Υπόμνημα.
3. Πιστωτικές Πληροφορίες: πόσο πρόσφατα είναι τα  δεδομένα.
4. Συντεταγμένες: γραμμές του γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
5. Ονόματα: ποτάμια, τις πόλεις, τα σχολεία και τα λοιπά.
6. Πυξίδα / Προσανατολισμός

7. Περιθώριο

8. Κλίμακα

 

ΚΛΙΜΑΚΑ:
Κλίμακα χάρτη: είναι η σχέση μεταξύ του πραγματικού μεγέθους της γης για την έκταση και το μέγεθος της ίδιας περιοχής, εκπροσωπούμενη από τον χάρτη. Είναι η μετατροπή του πραγματικού κόσμου με  κλίμακα μιας περιοχής της γης πάνω σε ένα χαρτί.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Τρεις τύποι κλίμακας υπάρχουν:

 

 

ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

 

Οι γραμμές στο χάρτη που ενώνουν ψηφία του ιδίου ύψους καλούνται ισοϋψής καμπύλες. Αυτές μπορούν να  δείχνουν το ύψος του εδάφους και την μορφή που έχει.

 

Κατηγορίες Χαρτών:
• Δορυφορικοί χάρτες
• θεματικοί χάρτες
• Τοπογραφικοί χάρτες
• Σκίτσο χάρτες

 

Δορυφορικοί χάρτες:
Δορυφορική Χάρτες: παράγονται από τα δεδομένα που καταγράφονται από τους αισθητήρες και μεταδίδονται μέσω δορυφόρου προς τη γη, όπου οι υπολογιστές επεξεργάζονται τα δεδομένα σε εικόνες. Δείτε παρακάτω παράδειγμα.

 

Θεματικοί Χάρτες:
Θεματικοί χάρτες είναι οι εν λόγω χάρτες που συνήθως επικεντρώνονται σε ένα θέμα, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, οι βροχοπτώσεις και τα λοιπά. Το παράδειγμα που ακόλουθη δείχνει καθαρά που βρίσκονται τα πιο πολλά κωνοφόρα δάση σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

Τοπογραφικοί Χάρτες:
Τοπογραφικοί Χάρτες είναι οι χάρτες που κατά γενική αναφορά συνήθως δημιουργούνται σε μικρή κλίμακα, για να δείξου με μεγαλύτερη ακρίβεια φυσικά και ανθρωπινά φαινόμενα. Οι χάρτες αυτοί βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα ή αερο-φωτογραφίες, επειδή μπορούν να δουν καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση.

 

Σκίτσο χάρτες:

Σκίτσο χάρτες είναι οι πολύ έκτακτοι χάρτες που δημιουργεί κάποιος ανά πασά στιγμή για να δείξει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στον αναγνώστη το πώς να πάει εκεί που θέλει.