Παγκόσμια Ημέρα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών / GIS DAY 2019

 Στις 12 Νοεμβρίου γιορτάστηκε και εδώ στο γυμνάσιο μας η παγκόσμια μέρα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ή αλλιώς “GIS Day”, που είναι ένα παγκόσμιο γεγονός και πραγματοποιείται ως μέρος της γεωγραφικής εβδομάδας και  ευαισθητοποίησης. Αντικειμενικός σκοπός της παγκόσμιας αυτής εκδήλωσης είναι να αποδείξει εφαρμογές από τον πραγματικό κόσμο που κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία μας. Είναι μια μέρα για όλους να συμμετάσχουν και να τους δώσει την πρωτοβουλία  να μάθουν για τη γεωγραφία και τις χρήσεις των GIS.

Ο καθηγητές της Γεωγραφίας κ. Γιώργος Σεκκές μαζί με τον καθηγητή κ. Γιώργο Κολοκοτρώνη διοργάνωσαν μια ραδιοεκπομπη από το σταθμό «Ράδιο-τερατάκια» που έχουμε εδώ στο γυμνάσιο και με ομάδα μαθητών και μαθητριών της Α’ και Β΄ Γυμνασίου, και μίλησαν για την μέρα αυτή.

Επίσης, εργάστηκαν και ετοίμασαν ένα εκθεσιακό χώρο από χάρτες, εκθέσεις, διαγράμματα, φωτογραφίες, και άλλες πληροφορίες  που αφορούσαν την δράση των GIS στην εκπαίδευση αλλά και σε άλλα πεδία όπως την επιστήμη της χαρτογραφίας, τη φωτογραμμετρία, τη πληροφορική, τη τηλεπισκόπιση, και την τοπογραφία.

 GIS DAY PIC 1         GIS DAY PIC 2         GIS DAY 2019 PIC 3