Τμήμα των Γεωγραφικών Επιστημών

Καθηγητής Γιώργος Σέκκες

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gsekkes@cytanet.com.cy

Ιστοσελίδα:  http://www.gsekkes.com

 

Γεωγραφία Β’ Γυμνασίου

Σχολικό Έτος 2012 – 2013

 

 

Περιγραφή Μαθήματος: Θα ξεκινήσω με ένα απόσπασμα που πήρα από τον T. Henry Huxley:  “Το άτομο που είναι αγεωγράφητο, είναι σαν μια θαλάσσια βόλτα στην ακρογιαλιά οπού περπατάς μέσα σε μια υπεροχή γκαλερί έργων τέχνης, οπού τα εννέα-δέκατα των έργων έχουν το πρόσωπο τους γυρισμένο αντίθετα προς εσένα.”

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή για την Γεωγραφία. Την επιστήμη που όταν την μελετήσουμε θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε όλα όσα συμβαίνουν πάνω άλλα και δίπλα από τον πλανήτη Γη. Αυτό το μάθημα εστιάζεται στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ ανθρώπινης και της φυσικής γεωγραφίας. Οι μαθητές / τριες θα εξοικειωθούν με διάφορους όρους, αρχές, καθώς επίσης με γεωγραφικές τεχνικές και άλλες βασικές έννοιες, έτσι που να δημιουργήσει στους μαθητές / τριες μια καλή γενική εικόνα τι είναι η γεωγραφία. Τα μοντέλα, θεωρίες και οι εξηγήσεις θα επιτρέπουν στους μαθητές να κατανοήσουν πώς η ανθρώπινη γεωγραφία αλληλεπιδρά και αλληλοσυνδέεται με την φυσική γεωγραφία. Σχετικά θέματα θα συζητηθούν όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΓΣΠ, Γεωγραφία της Ευρώπης, πληθυσμός, πληθυσμιακή πυραμίδα, οικοσυστήματα, χλωρίδα / πανίδα της Κύπρου, κλίματα, κλιματόγραμμα, οικονομικές δραστηριότητες, τριγωνικό διάγραμμα, κατανομή εργατικού δυναμικού, γεωγραφικές συντεταγμένες, χάρτες, χαρτογράφηση - δημιουργία της Κύπρου, γεωλογική ιστορία της Κύπρου, γεωμορφολογία της Κύπρου, στοιχεία αποσάθρωσης / διάβρωσης, φαινόμενα τεκτονικών πλακών, σεισμούς, ηφαίστεια, δράση των ποταμών, δράση της θάλασσας,  κύματα τσουνάμι, περιοχές φυσικών χαρακτηριστικών, ανάπτυξη της βιομηχανίας και της γεωργίας σε διάφορες χώρες του κόσμου.

 

Απαιτούμενα Εγχειρίδια και άλλο Γεωγραφικό Υλικό:
1.Βιβλιο Γεωγραφίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Απαιτείται.
2. Σύγχρονος Παγκόσμιος Άτλαντας. Χαρ. Φιλιππίδης. Απαιτείται.

3. Όργανα γεωμετρικής μέτρησης όπως χάρακα, μοιρογνωμόνιο, διαβήτη. Απαιτείται.

4. Τετράδιο γραφικών παραστάσεων. Απαιτείται.

5. Φαϊλ αρχείου. Απαιτείται.

 

Διαλέξεις & Διαγνωστική εξέταση και Βαθμολόγηση: Το μάθημα θα αποτελείται από συχνές παρουσιάσεις,  συζητήσεις, ομαδικές εργασίες και ατομικές εργασίες στη τάξη. Κάποια κείμενα στην βιβλιοθήκη για αποθεματικό ανάγνωσης, εργασίες στο σπίτι, παρουσιάσεις, και αν καταστεί κατορθωτό θα μπορούσε να γίνει και μια επί τόπου μελέτη / παρουσίασης ενός θέματος, για μια συγκεκριμένη ενότητα πάνω στην ύλη του μαθήματος.

Θα υπάρξει ένα διαγώνισμα ή και δυο για κάθε τετράμηνο. Συχνά κουΐζες πάνω στη διάλεξη της προηγούμενης παρουσίασης και συζήτησης στη τάξη. Θα υπάρξει επίσης, στο τέλος της σχολικής χρονιάς το τελικό δοκίμιο ή καλύτερα ομαδική ερευνητική εργασία μαζί και με την παρουσίαση (Project). Περισσότερες πληροφορίες θα σας δοθούν αργότερα. Τέλος, την τελική εξέταση (εάν υπάρχει). Κάθε διαγώνισμα μετράει 35% από τον βαθμό σας και το υπόλοιπο ποσοστό ίσο του 65% θα εξαρτάται από την συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας στην τάξη, τα κουΐζες, τις εργασίες σας στο σπίτι και τη ταξη, την συμπεριφορά και την στάση σας προς τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας.

 

Στόχοι Μαθήματος: Μετά το τέλος αυτής της σχολικής χρόνιας για το μάθημα της Γεωγραφίας, οι μαθητές / τριες πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να έχουν μιαν καλή επισκόπηση πάνω στα ακόλουθα:

1. Τι είναι Γεωγραφία.

2. Τις τέσσερις κατηγορίες της Γεωγραφίας. Ανθρωπογεωγραφία, Φυσική, Περιβαλλοντική και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

3. Οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν αποτελεσματική χρήση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε πρακτικές εφαρμογές. Δηλαδή με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

4. Οι μαθητές να έχουν μια καλή κατανόηση των εννοιών, αρχών, μοντέλων, προσεγγίσεων και τεχνικών στο μάθημα της Γεωγραφίας για κάθε ενότητα που συζητήθηκε και παρουσιάστηκε στην τάξη.

 

Επιλεγμένες παραπομπές και άλλες πηγές διαβάσματος. Μπορείτε να τα βρείτε στη βιβλιοθήκη του σχολείου η σε άλλες δημοσιές βιβλιοθήκες της πόλης η και στις βιβλιοθήκες των διάφορων πανεπιστημίων και κολεγίων.

 

1. Γιώργος Σέκκες 2008: www.gsekkes.com Εισαγωγή στην Γεωγραφία.

2. Ανδρέας Μιχαηλίδης, Μαρία Πίσση και Φρειδερίκη Τερζίαν 2006. Επιστήμη του Περιβάλλοντος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Λευκωσία.

3. Νίκος Ανδρουλάκης και Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος 2003. Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Έκδοσης Παπασωτηρίου. Αθήνα.

4. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος 2002. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου. Έκδοσης Παπασωτηρίου. Αθήνα.

5. Αθήνα Καραμπάτσα, Αικατερίνη Κλωνάρη, Κωστής Κουτσόπουλος, Καλλιόπη Μαράκη και Θεόδωρος Τσουνάκος 2002. Γεωγραφία. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Αθήνα.

6. Γ. Κωνσταντίνου, Ι. Παναγίδης, Κ. Ξενοφώντος, Σ. Αφροδίσης και Π. Μιχαήλιδης 2002. "Η Γεωλογία της Κύπρου". Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Λευκωσία, Κύπρος.

7. Ian Heywood, Sarah Cornelius, Steve Carver 2006. An Introdction to Geographical Information Systems. Pearson education.Essex, England.

8. Wilpen Gorr, Kristen Kurland 2011. Geographical Information Systems. ESRI Press. Redlands, California, USA.

9. Andy Mitchell 2000. GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns & Relationships. ESRI Press. Redlands California, USA.

10. Andy Mitchell 2009. GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics. ESRI Press. Redlands, California USA.

 

Μεθοδολογία μαθήματος. Κάθε εβδομάδα, θα πρέπει να αναμένεται να:

1. Επανεξέταση μαθησιακών στόχων της εβδομάδας.

2. Να διαβάζετε όλες τις αναγνώσεις που σας ανατέθηκαν.

3. Να απαντάτε στο τετράδιο της Γεωγραφίας όλες τις εργασίες που σας ανατέθηκαν.

4. Να διαβάσετε το υλικό της διάλεξης μου για το συγκεκριμένο μάθημα της εβδομάδας.

5. Συμμετοχή και συζήτηση στη τάξη.

6. Να συμπληρώνετε και να υποβάλετε όλες τις εργασίες σας στις καθορισμένες ημερομηνίες.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι θα σας ανατεθούν αναγνώσεις από τα γεωγραφικά καθορισμένα φυσικά σας κείμενα του Υπουργείου της Παιδείας, καθώς επίσης και από αλλά πρόσθετα άρθρα, γεωγραφικές μελέτες, και περιπτωσιολογικές μελέτες  όπως απαιτείται. Για κάθε διάλεξη θα υπάρχει πάντα και  μια παρουσίαση σε MS Power Point. Επίσης  θα χρησιμοποιηθούν στην τάξη πραγματικά παραδείγματα με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS.

 

Ώρες Γραφείου: Πάντοτε η πόρτα του γραφείου μου θα είναι ανοικτή για τους μαθητές μου . Ότι χρειάζεστε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με το μάθημα, μη διστάσετε να το πράξετε. Ακόμα κι αν είμαι μακριά από το γραφείο μου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου.

 

Σημείωση: Συνιστάται ότι κάθε μαθητής / τρια πρέπει να επισκέπτεται συχνά την ιστοσελίδα του καθηγητή σας Γιώργου Σέκκε, όπου όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στη τάξη θα αναφέρονται εκεί. Eπίσης η περιήγηση στην ιστοσελίδα, πολλές χρήσιμες πληροφορίες και άλλο γεωγραφικό υλικό μπορεί να βρείτε έτσι που να εμπλουτίσετε την γεωγραφική σας γνώση περισσότερο.

.

 

 

Γεωγραφικά Φιλμάκια που αφορούν την διδακτέα ύλη:

Β' Γυμνάσιου - Η δασοπονία στη βόρεια Ευρώπη: http://www.youtube.com/watch?v=r8f6JvjWr5U&feature=related