Τα Ποτάμια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Όπως όλοι γνωρίζουμε  στην Κύπρο ασκείται από το Μεσογειακό κλίμα, άλλα είναι γεγονός ότι στην Κύπρο τα τελευταία χρονιά επηρεάζεται από ένα ξηρό η αλλιώς “υμη-αγονές” κλίμα. Ένα κλίμα πολύ παρόμοιο με αυτό που επικρατεί σε ξηρές περιοχές του πλανήτη μας. Γι’αυτό τον λόγο, όλοι οι ποταμοί της Κύπρου είναι διακοπτόμενα ρυάκια λόγο του ότι, η ροή νερού παρουσιάζεται σε αυτούς μόνο μετά από μεγάλη βροχόπτωση και χιονόπτωση.

40

20

40

 

Όπως βλέπουμε στον πιο πάνω χάρτη, οι ποταμοί έχουν τις πήγες τους, σε ορεινές περιοχές κυρίως από την οροσειρά του Τροόδους. Από εκεί αρχίζουν να σχηματίζονται και οι λεκάνες απορροής δηλαδή η περιοχή που τροφοδότη τους πόταμους με νερό και δημιουργούν επίσης κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηρίστηκα, όσον αφορά την γεωμορφολογική εξέλιξη της περιοχής. Είναι σαφές το μήνυμα ότι το νερό από όπου και αν περάσει, έχει την δυνατότητα να διαβρώνει διαφορά υλικά της γης. Με την πάροδο πολλών χρόνων, και αφού πολλές περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από πόταμους, το γεωμορφολογικό τους τοπίο αλλάζει. Σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, βλέπουμε συχνά ακραία κλιματολογικά φαινόμενα που επηρεάζουν τους πόταμους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ των κάτοικων άλλα και άλλων κυβερνητικών φορέων. Για παράδειγμα, ο πρόσφατος τυφώνας που έπληξε την πολιτεία της Λουϊζιάνας το έτος  2004 και ιδιαίτερα την πόλη της, Νέα Ορλεάνη. Είχαν δημιουργηθεί πλημμύρες αφού ο πόταμος Μισσισσιππή δεν μπόρεσε να κράτηση περισσότερο το νερό στο κανάλι του. Έσπασαν τα προστατευτικά τοιχώματα, έτσι ο πόταμος  ξεχείλισε με αποτέλεσμα το 1/3 της πόλης να βρίσκεται ακόμα σκεπασμένη από νερό. 

Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι οι ποταμοί δρουν σαν ένα χρυσάφι για μια χώρα. Συμβάλει στην γεωργία και την βιομηχανία ενός τόπου, για την διακίνηση του εμπορίου, την διακίνηση ανθρώπων. Επίσης συμβάλει στην δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενεργείας που σήμερα είναι τόσο πολύτιμη για μας τους ανθρώπους.

 

        Ασκήσεις

 

 

 

 

1. Αφού μελετήσετε την εικόνα που ακολουθεί και με βάση το τι συζητήσαμε στην τάξη, να συμπληρώσετε τα κενά.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.Για την εικόνα που ακολουθεί να περιγράψετε με δικά σας λόγια την διαδικασία και την δράση του ποταμού στην δημιουργία μαιάνδρου και μιας λίμνης.

 

 

_______________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

    3. Στην Φωτογραφία που ακολουθεί βλέπουμε μια λεκάνη απορροής του ποταμού. Να ονομάσετε τα σημεία Β, L, O, Y και A.

 

 

Β___________________________________

 

L___________________________________

 

O___________________________________

 

Y__________________________________

 

A___________________________________

 

 

 

 

 

4. Ο πινάκας που ακόλουθη αναφέρει τους μεγαλύτερους πόταμους που υπάρχουν  στην γη.

 

 

α. Να προσδιορίσετε την Ήπειρο στην όποια ανήκουν.

β. Ποιος πόταμος είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση λεκάνης?

γ. Με βάση των Άτλαντα σας, σε ποια πολιτεία βρίσκεται το δέλτα του πόταμου Μισσισσιππή?

δ. Οι 200.000 κάτοικοι της Λευκωσίας χρειάζονται 1.000.000 κυβ. μέτρα γλυκό νερό κάθε μέρα. Με βάση τον πινάκα, να υπολογίσετε σε ποσό χρόνο ο πόταμος Αμαζόνιος θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους μιας μέρας, μιας εβδομάδας και ενός έτους?

   

Ποταμοί

Ήπειρος

Μήκος σε Χλμ.

Έκταση Λεκάνης

Τετρ. χλμ

Μέση Παροχή

Κυβ.μ./δευτ.

Νείλος

 

6.670

2.870.000

2.300

Μισσισσιππή

 

6.215

3.248.000

19.000

Γιανγκ Τσε

 

5.520

1.800.000

31.000

Αμαζόνιος

 

5.510

6.120.000

120.000

Ομπ

 

5.410

2.975.000

12.500

Παρανά

 

4.700

3.104.000

4.900

Χουάνκ Χο

 

4.670

745.000

1.500

 

 

 

 

 

5. Να ονομάσετε τα πέντε στάδια του υδρολογικού κύκλου του νερού και ακολούθως να το σκιτσάρετε.

 

ι. ______________________________

 

ιι. ______________________________

 

ιιι.______________________________

 

ιν.______________________________

 

ν._______________________________