Τμήμα Γεωγραφικών Επιστήμων

Καθηγητής Γιώργος Σέκκες

 

Σχολική Χρονιά 2016 – 2017

Β’ Γυμνάσιου.

Υλικό για αναθεώρηση: Β΄ Τετράμηνο

Οικονομική Γεωγραφία – Δομές Απασχόλησης / Οικονομικές δραστηριότητες / Οικονομικοί δείκτες.

 

Θέματα:

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ:  Οικονομική Γεωγραφία. Σελίδες βιβλίου 65 μέχρι την 72.

 

2. Δομή της απασχόλησης – Τομείς Παραγωγής.

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες στις δομές απασχόλησης, αλλά τρεις κατηγορίες συνήθως αναγνωρίζονται. Καλύπτουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων που μπορούν να συνεπάγονται στην κατασκευή,  προμήθευση ή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε ένα αριθμό ανθρώπων. Αυτό ονομάζεται “δομή της απασχόλησης”. Δομές απασχόλησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες πάνω στο οποίο να φαίνεται το  επίπεδο μιας οικονομικής ανάπτυξης σε μια συγκεκριμένη χώρα.  Οι δομές απασχολήσεις αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και διαφέρουν μεταξύ της κάθε τοποθεσίας.

           

3. Δομές Απασχόλησης μπορούν να μεταφερθούν πάνω σε ένα τριγωνικό διάγραμμα

·        Πρωτογενής

·        Δευτερογενής

·        Τριτογενής

·        Τεταρτογενής

·        Πεντάγενης

 

4. Τι εννοούμε ανάπτυξη ;

 

5. Ανάπτυξη μέσα σε ένα πολύ γενικό όρο συνδέεται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

·        οικονομικής προόδου

·        τεχνολογική βελτίωση

·        κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ελευθερία

·        δικαιοσύνη

·        εκπαίδευση / μόρφωση

 

6. Τι είναι ο δείκτης ανάπτυξης;

Ένας δείκτης ανάπτυξης είναι τα παρμένα δεδομένα που έχουμε, και που μας βοηθούν να καταλάβουμε και να μας υποδείξουν πόσο ανεπτυγμένη είναι μια χώρα.

 

7. Οικονομικοί δείχτες:

·        Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – Α.Ε.Π.

o       Το ΑΕΠ, που είναι η συνολική αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγει μια συγκεκριμένη χώρα μέσα σε ένα χρόνο.

·        Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης - Δ.Α.Α.

o       Ένας άλλος αντικειμενικός δείκτης είναι ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης Δ.Α.Α. ο όποιος μας προσδιορίζει ένα γρήγορο τρόπο για να συγκρίνουμε διαφορές χώρες. Συνδυάζει οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα ΑΕΠ, το βιοτικό επίπεδο προσαρμοσμένο στο τοπικό κόστος ζωής, τη διάρκεια ζωής, την μόρφωση ενηλίκων και εγγραφή στην εκπαίδευση, και άλλα, για να μπορέσει να δώσει σε κάθε χώρα μια βαθμολογία μεταξύ 0 και 1. Όσο υψηλότερο το αποτέλεσμα τόσο το καλύτερο!

 

8. Τριγωνικό διάγραμμα.

·        Δείχνει τις τρεις μεταβλητές που απεικονίζουν την εργατική δραστηριότητα  απασχόλησης διάφορων χωρών. Το τριγωνικό διάγραμμα είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο που η κάθε του πλευρά ή βάσης του αντιπροσωπεύει μια από τις τρεις κατηγορίες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων της γης. Τον Πρωτογενή τομέα, το Δευτερογενή τομέα και τον Τριτογενή τομέα. Είναι βολικό, αν και δεν είναι απαραίτητο, οι γωνίες του τρίγωνου να είναι 10 εκατοστά έτσι ώστε το κάθε σημείο της κάθε πλευράς του τρίγωνου να είναι 1 εκατοστό που να ισούται με 10%.

 

 

Επίσης, ο κάθε μαθητής / τρια πρέπει να διαβάσει οποιεσδήποτε σημειώσεις που πάρθηκαν κατά την διάρκεια της  παράδοσης του μαθήματος στην τάξη. Χάρτες / διαγράμματα / φύλλα εργασίας / κατά οίκον εργασίες.