Τμήμα Γεωγραφικών Επιστημών

Καθηγητής Γιώργος Σέκκες

Σχολική Χρονιά 2015 / 2016

Γεωγραφία B΄ Γυμνασίου

Κεφάλαιο: “δράση της θάλασσας”.

 

Ονόματα ομάδας μαθητών / τριων:  _______________________________________________

 

Τίτλος / Επιλογή θέματος: _____________________________________________________


Περίγραμμα μελέτης /
Tελική παρουσίαση.

Η σωστή προσέγγιση για μια μελέτη είναι ο μαθητής / τρια,  να διερευνήσει πρώτα το θέμα μεθοδικά μέσα από μια σειρά βημάτων όπως σας τα παρουσιάζω αναλυτικά πιο κάτω:

Βήμα 1: Εισαγωγή: Στόχοι και τοποθεσία.

- Να δώσετε τον τίτλο της μελέτης.

- Να δώσετε σαφής δηλώσεις για την μελέτη σας. Τι θα παρουσιάσω / εξηγήσω.

- Να ορίσετε τους στόχους με λεπτομέρεια.

 

Βήμα 2: Έρευνα / Συλλογή δεδομένων:
 -Σαφής εξήγηση για τη συλλογή και καταγραφή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.

- Να επιλέξετε πήγες από το διαδίκτυο, άτλαντα σας, βιβλία, και να δημιουργήστε χάρτες ή δορυφορικούς χάρτες από διάφορες πηγές έτσι που να εξηγήσετε με λεπτομέρεια την τοποθεσία που θα κάνετε την μελέτη σας.             

- Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή και συλλογή δεδομένων. Αιτιολόγηση των μεθόδων.

- Περιορισμοί που τυχών να υπήρξαν για την συλλογή αυτών των δεδομένων.


Βήμα 3: Να αναλύσετε τα δεδομένα σας με λεπτομέρεια, υπό μορφή
Microsoft Word. Το κείμενο να αποτελείται από 3 μέχρι 8 σελίδες συμπεριλαμβανομένου τους χάρτες και άλλες γραφικές παραστάσεις που θα θέλατε να ενσωματώσετε στην εργασία σας.

-Με πλήρη σαφήνεια και με ολοκληρωμένες προτάσεις / φράσεις να αναλύσετε τα δεδομένα έτσι που να αιτιολογούν τον τίτλο της μελέτης σας.

-Επίσης, φωτογραφίες που πάρθηκαν μπορούν να συμπεριληφθούν στην τελική ανάλυση σας. Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες αυτές αρμόζουν με το κείμενο σας και να τις εξηγήσετε.

- Ταυτοποίηση των δεσμών / σχέσεων / τιμές / διαγράμματα / χάρτες.

 

Βήμα 4: Συμπεράσματα:
-Αξιολόγηση της μελέτης. Ποιο είναι το μήνυμα, συμφωνώ, διαφωνώ, τι πρέπει να γίνει, όταν πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να γίνει, ποιος θα επωφεληθεί και γιατί.

 

Βήμα 5: Παρουσίαση στην τάξη. Να δημιουργήσετε 8 μέχρι 10 προβολές διαφανειών υπό μορφή Microsoft PowerPoint, έτσι που να μπορέσετε να παρουσιάσετε την εργασία σας στην τάξη.

Παρακαλώ Σημειώστε:
Σχεδιασμό και οργάνωση:

-Η μελέτη να είναι απλά γραμμένη και να διαβάζεται εύκολα.

- Το περιεχόμενο να είναι κατά κάποιο τρόπο σαφή και λογικό.

- Διαγράμματα, χάρτες και φωτογραφίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δοκίμιο.

- Σελίδες περιεχομένου, τίτλος, γραμματοσειρά, περιθώρια και οργάνωση όλα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα.