Τμήμα Γεωγραφικών Επιστήμων.

Καθηγητής Γιώργος Σεκκές

Κεφάλαιο: Δομές Απασχόλησης / Οικονομικές δραστηριότητες / Οικονομικοί δείκτες.

 

Όνομα μαθητή / τριας: ___________________________________________

 

Τι εννοούμε ανάπτυξη ;

Ανάπτυξη μέσα σε ένα πολύ γενικό όρο συνδέεται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

·        οικονομικής προόδου

·        τεχνολογική βελτίωση

·        κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ελευθερία

·        δικαιοσύνη

 

Τι είναι ο δείκτης ανάπτυξης ;

Ένας δείκτης ανάπτυξης είναι τα παρμένα δεδομένα που έχουμε, και που μας βοηθoύν να καταλάβουμε και να μας υποδείξουν πόσο ανεπτυγμένη είναι μια χώρα.

 

Οικονομικοί δείκτες:

Ένας δείκτης είναι το ΑΕΠ, που είναι η συνολική αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγει μια συγκεκριμένη χώρα μέσα σε ένα χρόνο.

 

Η πιο κάτω λίστα παρουσιάζει ατομικά χαρακτηριστικά, που μονό μέσα από συνδυασμό οι δείκτες ανάπτυξης μπορούν να τα καταμετρήσουν και να βγάλουν συμπεράσματα.

 

·        Εισόδημα.

·        Αστικοποίηση.

·        Εργατικό δυναμικό της βιομηχανίας.

·        Ποσοστό γονιμότητας. Αν υπάρχει υπογεννητικότητα.

·        Διάρκεια ζωής.

·        Ποσοστό θνησιμότητας / ποσοστό θανάτων

·        Ποσοστό αλφαβητισμού των ενηλίκων.

·        Ποσοστό ατόμων που είναι εγγεγραμμένη στην εκπαίδευση / μόρφωση.

·        Ποσοστό πληθυσμού που να έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό.

·        Αριθμός γιατρών για κάθε 100.000 άτομα.

 

Ένας άλλος αντικειμενικός δείκτης είναι ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης Δ.Α.Α. ο όποιος μας προσδιορίζει ένα γρήγορο τρόπο για να συγκρίνουμε διαφορές χώρες. Συνδυάζει οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα ΑΕΠ, το βιοτικό επίπεδο προσαρμοσμένο στο τοπικό κόστος ζωής, τη διάρκεια ζωής, την μόρφωση ενηλίκων και εγγραφή στην εκπαίδευση, και άλλα, για να μπορέσει να δώσει σε κάθε χώρα μια βαθμολογία μεταξύ 0 και 1. Όσο υψηλότερο το αποτέλεσμα τόσο το καλύτερο!

 

Παράδειγμα:

Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, 2010.

ΧΩΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αυστραλία

0.946

Βραζιλία

0.775

Γαλλία

0.932

Γερμανία

0.925

Γκάνα

0.568

Ιαπωνία

0.938

Ισπανία

0.922

Μάλι

0.326

Σαουδική Αραβία

0.768

Τρίνινταντ

0.801

 

 

Εργασίες:

1.      Να εννοιολογήσετε τον όρο ανάπτυξη, και να γράψετε τέσσερα χαρακτηριστικά πώς την μετράμε.

 

2.      Να εξηγήσετε με πλήρη σαφήνεια τον όρο “αειφόρο ανάπτυξη”.

 

3.      Με βάση τον πιο πάνω πίνακα. Να δημιουργήσετε μια κυκλική γραφική παράσταση, και με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, να εντάξετε την κάθε χώρα στο πλαίσιο / ποσοστό που της ανήκει. Για την άσκηση αυτή θα χρειαστείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστική μηχανή / αριθμομηχανή, και το μοιρογνωμόνιο σας.

 

Πίνακας πράξεων για να βρείτε το ποσοστό της κάθε χώρας.

Αυστραλία        0.946

 

Βραζιλία           0.775

 

Γαλλία              0.932

 

Γερμανία          0.925

 

Γκάνα               0.568

 

Ιαπωνία            0.938

 

Ισπανία            0.922

 

Μάλι                0.326

 

Σαουδική Αρ.  0.768

 

Τρίνινταντ       0.801

 

ΣΥΝΟΛΟ: