Τμήμα Γεωγραφικών Επιστημών.

Καθηγητής Γιώργος Σεκκές

Κεφάλαιο: Δομές Απασχόλησης / Οικονομικές δραστηριότητες.

Ενότητα: Τριγωνικό διάγραμμα.

 

Όνομα μαθητή / τριας: ___________________________________________

 

Τριγωνικό διάγραμμα:

Το τριγωνικό διάγραμμα είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο που η κάθε του πλευρά ή βάσης του αντιπροσωπεύει μια από τις τρεις κατηγορίες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων της γης. Τον Πρωτογενή τομέα, το Δευτερογενή τομέα και τον Τριτογενή τομέα. Είναι βολικό, αν και δεν είναι απαραίτητο, οι γωνίες του τρίγωνου να είναι 10 εκατοστά έτσι ώστε η κάθε πλευρά του τρίγωνου να είναι 1 εκατοστό που να ισούται με 10%.


Σχήμα Ι. Δείχνει τις τρεις μεταβλητές που απεικονίζουν την εργατική δραστηριότητα  απασχόλησης των  πόλεων Α, Β και Γ.

 

Σχήμα Ι:

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Για να βρούμε το ακριβώς ποσό Πρωτογενής εργατικής δραστηριότητας, μπορούμε απλά να προσανατολιστούμε από τις καθετες  γραμμές που βρίσκονται από τη χρήση της κλίμακας στα αριστερά μας.

 

 

 

 

 

 

Για τις δευτερεύουσες δραστηριότητες, μπορούμε να προσανατολιστούμε από τις οριζόντιες γραμμές χρησιμοποιώντας τη χρήση της κλίμακας στα δεξιά.

 

 

 

Και τελευταία, για τις τριτογενής δραστηριότητες, μπορούμε να προσανατολιστούμε από τις κάθετες γραμμές χρησιμοποιώντας τις τιμές  κλίμακας στον οριζόντιο άξονα.

 

 

 

Ανάλογα με τη θέση της κάθε χώρας, στο τριγωνικό διάγραμμα μπορούμε επίσης να καταλάβουμε το βαθμό ανάπτυξης της κάθε χώρας. Οι πλουσιότερες, βιομηχανικές και οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, έχουν πολύ υψηλό ποσοστό στον τριτογενή τομέα, ένα υψηλό ποσοστό στο δευτερογενή τομέα και πολύ χαμηλό ποσοστό στον πρωτογενή τομέα . Οι  φτωχότερες χώρες, ή η λιγότερο βιομηχανοποιημένες και λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες έχουν αντίθετη άποψη. Είναι χώρες με πολύ υψηλό εργατικό ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και χαμηλό ποσοστό στο δευτερογενή και τριτογενή.

Παράδειγμα Ι:

 

 

 

Πίνακας Ι:

 

ΧΩΡΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

ΔΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Τανζανία

83

6

11

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

Ινδονήσια

64

10

16

Νιγηρία

56

17

27

 

Βραζιλία

41

22

37

 

Κύπρος

28

17

55

 

Ρωσία

17

47

36

 

Ιαπωνία

13

39

48

 

Βόρειος Αμερική

2

33

65

Περισσότερο

Αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

Ασκήσεις

 

1.      Να δημιουργήσετε ένα τριγωνικό διάγραμμα στο τετράδιο σας και να βάλετε τα πιο πάνω δεδομένα που βρίσκονται στο πινάκα Ι μέσα.

 

 

2.      Αφού διαβάσετε το σχήμα Ι πιο πάνω, να γράψετε ποιο από τα τρία ψηφία έχει το περισσότερο εργατικό δυναμικό στις δευτερεύουσες οικονομικές δραστηριότητες.

 

3.      Ποια από τις τρεις τελείες πιστεύεται είναι παρόμοια με την θέση της Κύπρου.

 

4.      Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα με το να επισημάνετε τα ποσοστά για την κάθε  κουκκίδα  που αντιπροσωπεύει τις τρεις εργατικές οικονομικές δραστηριότητες. 

 

 

                                

 

 

Χιλή

  1

Βραζιλία

     2

Αίγυπτος

     3

Νεπάλ

   4

Ινδία

   5

Ιταλία

   6

Ιαπωνία

    7

Κένυα

   8

Η.Β

  9

ΗΠΑ

  10

Πρωτογενείς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δευτερογενείς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τριτογενείς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Να συμπληρώσετε τα κενά στον ακόλουθο πινάκα:

 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

%  Πρωτογενής τομέας

3

17

2

%  Δευτερογενής τομέας

 

20

55

%  Τριτογενής τομέας

56

 

 

 

 

 

6.Να εξηγήσετε με λεπτομέρεια παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας χώρας.

 

 

7. Σε ποια οικονομική δραστηριότητα πιστεύετε η Κύπρος πρέπει να δώσει έμφαση για να επιταχύνει τον βαθμό ανάπτυξης της.