Τμήμα Γεωγραφικών Επιστημών

Καθηγητής :Γιώργος Σεκκές

Χλωρίδα και Πανίδα της Κύπρου

 

Ερωτήσεις:

 

1.       Στον ακόλουθο πίνακα, να ονομάσετε τις έξι κατηγορίες της Κυπριακής πανίδας και για κάθε κατηγορία να ονομάσετε ένα είδος ζώου.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

2.       Πολλά είδη πανίδας μας είναι σπάνια και απειλούνται με εξαφάνιση. Να ονομάσετε τρία είδη και να ονομάσετε επίσης, σε ποια τοποθεσία ή κοινότητα βρίσκονται.

 

3.       Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ? Πιστεύεται ότι είναι ένα χρήσιμο σύστημα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην κατανομή της Κυπριακής πανίδας και χλωρίδας. Παρακαλώ εξηγήστε με πλήρη σαφήνεια.

 

4.       Ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

 

5.       “Η Κύπρος ανάπτυξε πλούσια και σπάνια χλωρίδα με 1820 είδη φυτών. Τα 128 από αυτά είναι ενδημικά”. Να εξηγήσετε τρεις τους λόγους που συνέτειναν γι αυτό το φαινόμενο.

 

6.       Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζώο της Κυπριακής πανίδας ?

 

7.       Να συμπληρώσετε τα κενά από το ακόλουθο απόσπασμα:

“Κάθε ____________  πανίδας είναι προσαρμοσμένο να ζει σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα στη φ__________ και δύσκολα επιβιώνει αν εκδιωχτεί από το φυσικό του β___________________.

Πολλά είδη της πανίδας μας απειλούνται με ε________________ όπως το: α______________ ,

ο γ___________________, φ_________________________ , χ__________________ κ.α.

Το αγρινό είναι ζώο που αγαπά τα _______________. Συναντάται σε μικρές αγέλες στο δάσος __________________ που έχει έκταση 60.000 εκτάρια, με φυσική βλάστηση κυρίως από π__________________________, κ_________________________ , δρύες κ.α.

 

 

8.       Στον ακόλουθο χάρτη που ακολουθεί, να τοποθετήσετε τα ακόλουθα:

·        Δάσος Πάφου

·        Δάσος Αδελφοί

·        Δάσος Τροόδους

·        Δάσος Ακάμα

·        Δάσος Αθαλάσσας

·        Κάβο Κρέκο

·        Περιοχή Λάρας

·        Καρπασία