Καθηγητής Γιώργος Σεκκές:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα / Επίκαιρο Περίγραμμα Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου:

 

Εβδομάδα

Ημερομηνίες

Θέμα

Εργασίες

1

8/9 – 18/9

ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2018 -2019

Εισαγωγή : Γνωριμία & Εγχειρίδιο της μεθοδολογίας του μαθήματος.

 

Προαιρετική εργασία. Δωρεάν Online Μάθημα: “Earth Observation from Space.” Παρατήρηση της Γης από το Διάστημα: Eίναι ένα δωρεάν online μάθημα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency - ESA). Ανακαλύψτε πώς συλλέγονται τα οπτικά δεδομένα τηλεπισκόπισης / γεωεπισκόπησης  και μια σειρά άλλων τεχνικών που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για την τηλεανίχνευση για να παρακολουθούν / καταγράφουν τις αλλαγές στο κλίμα μας καθώς επίσης και στο φυσικό μας περιβάλλον.

Το μάθημα διαρκεί πέντε εβδομάδες και κάθε μαθητής / τρια θα χρειάζεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα για την διεκπεραίωση των εργασιών.

Κάθε μαθητής / τρια που θα πετύχει να πάρει το πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα δοθεί  επί πλέον βαθμός.

Τίτλος μαθήματος: Earth Observation from Space: The Optical View:

http://abs-cg.us10.list-manage.com/track/click?u=f804260d0134e03172f70b47e&id=62f94c0094&e=6be7389eb6

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

WORLD'S MAP - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

AGOL ArcGIS Online: www.arcgis.com/home/

 

2

19/9 – 26/9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Προαπαιτούμενες γνώσεις :

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

Τι είναι η Γεωγραφία. Ελληνική παρουσίαση. Video demo:    http://screencast.com/t/6D30K0adfAj

Εννοιολογία ορισμού καθώς επίσης και τις τέσσερις κατηγορίες της Γεωγραφίας.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ:

1. ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ή ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ GIS

5. AGOL - ArcGIS Online

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - GIS 

 

        GIS - Η ΕΞΕΛΙΞΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

             ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ GIS

·         Τι είναι τα GIS

REMOTE SENSING - ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ

 

1. Χαρτογραφική Άσκηση:

 ΕΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΙ / ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΩΚΕΑΝΟΙ

2. Προαιρετική άσκηση: Google Earth - Άσκηση 3

3. Να διαβάσετε τις σημειώσεις που πάρθηκαν στην τάξη.

4. Χαρτογραφικές ασκήσεις.

5. WORLD'S MAP - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

6. AGOL - www.arcgis.com/home

 

3

19/9 14/10

Η Ευρώπη στον Κόσμο.

Α. Η Γεωγραφική θέση της  Ευρώπης.

Β. Κλιματικές συνθήκες. Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα μιας τοποθεσίας.

Γ. Κλίμα  / Ζώνες Βλάστησης της Ευρώπης.

Δ. Βασικές οροσειρές της Ευρώπης.

·         Χάρτης GIS από δεδομένα που πάρθηκαν από δορυφόρο.

Σελίδες 30, 31, 32, 38 και 39 από τον Άτλαντα σας.

Σελίδες 33, 78 και 79 από τον Άτλαντα σας.

Ασκήσεις  1 και 2 από τα φύλλα εργασίας:

          "Η Ήπειρος ΕΥΡΩΠΗ."

Η Γεωγραφικές ζώνες της Ευρώπης: Φύλλα εργασίας

Σελίδες  βιβλίου : 8,9,10, 11, 16, 17 και 19.

Σελίδες 7, 33, 34, 76 και 77 από τον Άτλαντα σας.

Θαλάσσια ρεύματα σελίδα 19.

 

4

19/9 - 21/10

 

Η Ευρώπη στον Κόσμο.

 

Η Πολιτική διαίρεση της Ευρώπης.

 • Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

                    1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

                    2.Το Συμβούλιο Υπουργών

                    3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Η Γεωγραφικές ζώνες της Ευρώπης: Φύλλα εργασίας

Σελίδες διαβάσματος: 20 μέχρι τη σελίδα 32.

Εργασίες από τις σελίδες: 23, 24, 25, 26, 27 και 28.

       

5

10/1025/11

 Προειδοποιημένη διαγνωστική εξέταση Α΄ Τετραμήνου.

Θέματα για Αναθεώρηση ύλης διαγνωστικής εξέτασης

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

6

1/12 - 10/12  Κλιματικές συνθήκες. Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα μιας τοποθεσίας.  

7

11/1221/12

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:

ΚΛΙΜΑΤΟΓΡΑΜΜΑ / ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Σελίδες 33 και 78 από τον Άτλαντα σας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Φύλλο εργασίας - Λευκωσία:Μέση βροχόπτωση και μέση θερμοκρασία.

8

22/12 - 8/1

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

 

9

 

Λήξη Α΄ Τετραμήνου

 

 

 

 

 10

 

 

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

 

 

7

8/121/1

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:

ΚΛΙΜΑΤΟΓΡΑΜΜΑ / ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Σελίδες 33 και 78 από τον Άτλαντα σας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Φύλλο εργασίας - Λευκωσία:Μέση βροχόπτωση και μέση θερμοκρασία.

       

11

22/113/2

 Προειδοποιημένη διαγνωστική εξέταση Β΄ Τετραμήνου.

Θέματα για Αναθεώρηση ύλης διαγνωστικής εξέτασης

 B΄ Τετράμηνο.

 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

   

Αναθεώρηση ύλης - Προειδοποιημένη διαγνωστική εξέταση

 B΄ Τετράμηνο.

 

 
12  

 

Περίγραμμα μελέτης για την τελική παρουσίαση.

ΘΕΜΑ: “δράση της θάλασσας.

 

Project / Μελέτη
13 14/2 - 5/3 Κεφάλαιο 2.4

Μεσόγειος θάλασσα

 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Εισαγωγή. Δράση της Θάλασσας:

Τι είναι η ακτή.

Η τομή του κύματος

Κατηγόριες θαλάσσιων κυμάτων.

Θαλάσσια διάβρωση - Ορισμός

Κατηγόριες θαλάσσιας διάβρωσης.

Διαχείριση παράκτιων περιοχών.

 

Περιπτωσιολογική Μελέτη. Η Μεσόγειος Θάλασσα.

Γεωγραφική θέση: 5° 21´ Δ μέχρι 36° 10΄ Α

 

Χαρακτηριστικά:

 • Μήκος

 • Έκταση

 • Σύνδεση της με άλλους Ωκεανούς, Ηπείρους

 • Οριοθέτηση.

 • Λιμάνια, Ποταμοί, Χερσόνησοι

 • Κλίμα

 • Μεσογειακή διατροφή

 • Αλατότητα της

 • Οι απειλές που αντιμετωπίζει.

Είναι μια διεθνής θάλασσα και υπήρξε σημαντικό εμπορικό και ταξιδιωτικό πέρασμα από τα αρχαία χρόνια, καθώς στην ευρύτερη περιοχή της αναπτύχθηκαν πολλοί σημαντικοί πολιτισμοί.

 

Εργασίες από τις σελίδες 33 μέχρι την 41

 

Περίγραμμα μελέτης για την τελική παρουσίαση.

ΘΕΜΑ: “δράση της θάλασσας.

 

Διαβάστε σελίδες βιβλίου 33 μέχρι την 40 και από τον  Άτλαντα σελίδα 42.

 

Περιπτωσιολογική μελέτη: Η Μαρίνα της Λεμεσού

Ένα έργο υποδομής, στολίδι για τη Λεμεσό. Η Μαρίνα της Λεμεσού.

Να απαντηθούν όλες οι εργασίες του φυλλαδίου.

 

 

6/3 - 13/3

Κεφάλαιο 2.5

Ο Δούναβης

Εργασίες από τις σελίδες 33 μέχρι την 41
 

14/3 - 23/3

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

Αειφόρος Ανάπτυξη - Η άλλη ανάπτυξη

Εργασίες από τις σελίδες 48 μέχρι την 64
   

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 
14 16/4 - 30/4

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Οικονομικοί δείκτες.

Οικονομική Γεωγραφία: Οικονομικές δραστηριότητες /  δομές απασχολήσεις.

Τομείς παραγωγής,  Οικονομικοί δείκτες (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Α.Ε.Π., Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης)

 

Τριγωνικό διάγραμμα : Οικονομικές δραστηριότητες (Πρωτογενής, Δευτερογενής, Τριτογενής, Τεταρτογενής)

Τριγωνικό διάγραμμα.

Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης Δ.Α.Α. - Κυκλική γραφική παράσταση.

Οικονομικοί δείκτες

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - ΑΕΠ

Κυπριακή Οικονομία

Περίγραμμα μελέτης για την τελική παρουσίαση.

ΘΕΜΑ: “δράση της θάλασσας.

 

 

Σελίδες  βιβλίου : 65 μέχρι τη σελίδα 96

 

Φύλλα εργασίας : Δομές απασχόλησης

 

Περίγραμμα μελέτης για την τελική παρουσίαση.

15

 21/3 – 10/4

Οι κινήσεις της Ευρώπης για "πράσινη" ενέργεια.

ΒΙΩΣΙΜΗ ή ΑΙΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εξίσωση I= P X A X T

 

ΠΟΡΟΙ:

Ανανεώσιμοι και Μη-Ανανεώσιμοι Πόροι

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - Εισαγωγή:

Η σωστή εκμετάλλευση των σκουπιδιών.

Η πολιτική της Ε.Ε. για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ή ΑΙΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

Σελίδες  βιβλίου 48 - 49

Φύλλα εργασίας: Εξίσωση I= P X A X T

 

ΠΟΡΟΙ : Σελίδες  βιβλίου 50 - 56

Σημειώσεις που πάρθηκαν στην τάξη.

Σελίδες από τον Άτλαντα 36, 37, 82,  83

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ:

ΛΑΤΟΜΕΙΑ / ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Σελίδες 57, 58, 59, 60 61, 62, 63 και 64.

 

 

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

16 9/5-31/5  

Τομείς παραγωγής: Μεταποίηση, Βιομηχανία και Βιοτεχνία.

Η Βιομηχανία ως σύστημα

Παράγοντες που επηρεάζουν την τοποθεσία μιας βιομηχανίας

 

 

 

 

 

 

Σελίδες 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

   

20/5/18

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ:

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΠΡΩΤΑΡΑ

 

 

 

17

11/5 – 28/5

Τελική παρουσίαση μαθητών / τριών:

ΘΕΜΑ: “δράση της θάλασσας.

 

 

 18

4/6 

 

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

 

 

 

       
       
       

 

11/4 – 30/5

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ενδογενείς παράγοντες / Τεκτονικές δυνάμεις:

α. Ποια είναι η δομή της γης και η τομή της.

β. Μηχανισμός και η αιτία κίνησης των τεκτονικών πλακών / Θερμά ανοδικά ρεύματα.

 

γ. Γεωλογική ιστορία και η γέννηση / δημιουργία της Κύπρου.

 

Γεωγραφική εξέλιξη της Κύπρου:

ΦΙΛΜΑΚΙ - Μορφολογία - Εξέλιξη της Κύπρου.

ΦΙΛΜΑΚΙ - Τεκτονικές πλάκες

ΦΙΛΜΑΚΙ - Γέννηση της Κύπρου

ΦΙΛΜΑΚΙ - Κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών:

Κατηγορίες μετακινήσεις τεκτονικών πλακών:

α. Αποκλίνουσα / Εποικοδομητική

β. Συγκλίνουσα

γ. Εφαπτόμενη.

δ. Καταστροφική

 

·         Χάρτης με την χρήση των GIS

Λιθοσφαιρικές πλάκες - Σύνορα

 

Σελίδες  βιβλίου: 135, 136 Και 137.

Σελίδες 12 και 13 από τον Άτλαντα σας.

 

2/2 – 10/2 

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πετρώματα της Κύπρου.

 

Τρεις κατηγορίες πετρωμάτων:

α. Πυριγενή πετρώματα.

β. Μεταμορφωμένα πετρώματα.

γ. Ιζηματογενή πετρώματα.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

11/2 – 20/2

Εξωγενείς δυνάμεις.

Α. Αποσάθρωση. Τρεις κατηγορίες:

α. Μηχανική αποσάθρωση

β. Φυσική αποσάθρωση

γ. Βιολογική αποσάθρωση

 

Β. Διάβρωση.

 • Νερό

 • Αέρας

 • Πάγος

 • Άνθρωπος

Δράση της Θάλασσας. Δράση της θάλασσας.

Τι είναι η ακτή ;

Παράκτια τοπία διάβρωσης / αποσάθρωσης.

Τομή του κύματος.

Κατηγορίες κυμάτων:

 • Εποικοδομητικά.

 • Καταστροφικά.

 • Τσουνάμι.

Δημιουργία μιας παραλίας - Spit formation.

 

Εγκοπή θαλάσσιου βράχου

 

Κατηγορίες θαλάσσιας διάβρωσης:

α. Τριβή

β. Υδραυλική πίεση

β. Φθορά

 

1.ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Προκλήθηκε από την πρόσφατη κακοκαιρία.

 

2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: “Δράση της Θάλασσας.”

 

  20/2  

Ύλη για προειδοποιημένη διαγνωστική εξέταση

 

 

 

24/2 – 27/2

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Δράση της θάλασσας.

1. Περιπτωσιολογικές μελέτες.

2. Εργασίες από τις σελίδες βιβλίου: 154, 155, 156, 157, 158, 159 και 160

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Σελίδες 16 και 17 από τον Άτλαντα σας.

 

  2/3 - 10/3  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

 

 

21/3 – 3/4

Φυσιογραφικές περιοχές της Κύπρου.

Γεωμορφολογικές Ζώνες της Κύπρου.

Κλίμα της Κύπρου: Μικροκλίματα της Κύπρου

 • Κυκλοφορία της αέριας μάζας

 • Κατηγορίες βροχόπτωσης

 • Κατηγορίες νεφών

Μικρό-κλίματα.

Χλωρίδα και Πανίδα της Κύπρου:

 • Κυπριακοί βοτανότοποι

 • Το Κυπριακό Αγρινό

Σελίδες  βιβλίου: 20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, και 29.

Σελίδες Άτλαντα: 24 και 25

Φύλλα εργασίας:

 

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

 

21/4 - 7/5

Φυσικοί Πόροι της Κύπρου. Εισαγωγή:

 

Σημειώσεις που πάρθηκαν στην τάξη.

Σελίδες από τον Άτλαντα 36, 37, 82,  83

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΑΤΟΜΕΙΑ / ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 
  28/4 - 11/5

ΔΑΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 • Τα Κυπριακά δάση

 • Τι μας προσφέρουν πέρα από τα υλικά αγαθά.

 • Απειλές των Κυπριακών δασών.

 • Λύσεις των πιο πάνω απειλών.

 • Χαρτογραφική μελέτη - Εθνικά δασικά πάρκα της Κύπρου.

 • Σημειώσεις και συζήτηση στην τάξη.
 • Χαρτογραφική άσκηση - Τα εθνικά δασικά πάρκα της Κύπρου και περιοχές προστασίας της φύσης.

Σελίδες Άτλαντα: 24

  20/12 - 22/12  

Δράση των Ποταμών - Μέρη του Ποταμού - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δράση των ποταμών:

 

Ποταμοί της Κύπρου με την χρήση των GIS.

 

 

Σελίδα βιβλίου 18

 

Να διαβάσετε επίσης τις σημειώσεις που πάρθηκαν στη τάξη.

 

Περιπτωσιολογικές μελέτες:

 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΡΙΖΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  17/5/15

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΠΡΩΤΑΡΑ

 

 

 

11/5 – 22/5

Τελική παρουσίαση μαθητών / τριων:

ΘΕΜΑ: “δράση της θάλασσας.

 

  25/5 - 2/6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Εισαγωγή.

Παράγοντες που ευθύνονται για την ύφεση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Προσφορά της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην κοινωνικό - οικονομική ανάπτυξη του νησιού μας.

 

 

Εργασίες τετραδίου.

Σελίδες Άτλαντα 22, 82.

 

2/6 

 

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ