Γιώργος Σεκκές

Καθηγητής Γεωγραφίας

Α΄ Γυμνασίου

Σχολική χρονιά 2016 – 2017

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Τι είναι ο χάρτης και ποια η διαφορά του από τον δορυφορικό χάρτη;

 

2.       Να εξηγήσετε κάποια πλεονεκτήματα που έχει ο δορυφορικός χάρτης.

 

3.       Αφού μπείτε στην ιστοσελίδα http://www.googleearth.com , ή https://maps.google.com/ να βρείτε την τοποθεσία του σχολείου ή του σπιτιού σας, να την μεταφέρετε σε μια καινούργια σελίδα της Microsoft word Α4 και να την τυπώσετε. Παρακαλώ όπως στη σελίδα σας να προσθέσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: Το όνομα σας, τον τίτλο, και λίγες ολοκληρωμένες φράσεις ή προτάσεις για την χάρτη ή εικόνα που απεικονίσατε.

 

4.       Τι είναι το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης – Global Positioning Systems (GPS) ?

 

5.       Να εξηγήσετε πως παίρνουμε δεδομένα από ένα δορυφόρο. Μαζί με την επεξήγηση σας, μπορείτε και να το σκιτσάρετε.

 

6.       Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS ? Τι παράδειγμα θα δύναται σε ένα συμμαθητή σας ή συμμαθήτρια σας.

 

7.       Να δημιουργήσετε ένα δικό σας χάρτη από το  http://www.googleearth.com ή https://maps.google.com  και να βάλετε κάποια σημεία (πολύγονα, σημεία, ή και γραμμές) να δώσετε τίτλο και να τα περιγράψετε με λίγα λογία. Πχ: πάρκα, δασικές περιοχές, λίμνες, υδατοφράκτες, αιολικό πάρκο, σχολεία, κτλ.

 

8.       Πως μπορούμε να προσδιορίσουμε πάνω σε ένα χάρτη το υψόμετρο μιας περιοχής ;

 

9.       Σε τι αποσκοπούν οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες ;

 

10.   Ποια η διάφορα μεταξύ της περιφοράς  και της περιστροφής της Γης.

 

11.   Πως ονομάζονται  οι  οριζόντιες  συντεταγμένες του ξεκινούν από της 0° και κατευθύνονται βόρεια και νότια.

 

12.   Πως ονομάζονται  οι κάθετες  συντεταγμένες του ξεκινούν από της 0° και κατευθύνονται δυτικά και ανατολικά.

 

13.   Ποια τα βασικά στοιχειά ενός χάρτη;

 

14.   Να κάνετε ένα σκίτσο χάρτη που να δείχνει τη γειτονία του σχολειού ή του σπιτιού σας.

 

15.   Να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ του τοπογραφικού χάρτη από του θεματικού χάρτη.

 

16.   Με βάση της κλίμακας του χάρτη στον Άτλαντα σας στη σελίδα 18, να βρείτε την απόσταση μεταξύ της Λευκωσίας και της Λάρνακας, επίσης της Λάρνακας και Αγίας Νάπας.

 

17.   Να δώσετε τίτλο στον παγκόσμιο  χάρτη που ακολουθεί, να ονομάσετε και να χρωματίσετε τις επτά ηπείρους με ξεχωριστό χρώμα, και να ονομάσετε τους τέσσερις ωκεανούς.