ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ - ΣΕ ΤΙ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ.

Οι χάρτες είναι απαραίτητοι στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, διότι έχουν την δυνατότητα να μας δείχνουν κάποια ή όλα απο τα χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Μερικά απο τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους είναι:

1. Μας δίνουν πληροφόρηση για το κόσμο.

2. Μας βοηθούν να εντοπίζουμε οικονομικές δραστηριότητες σε μια περιοχή.

3. Επιτρέπουν μελέτες για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον μια περιοχής.

4. Βοηθούν στη μελέτη θεμάτων όπως:  της πολιτικής, της ιστορίας, της οικονομίας, του πληθυσμού, της πολεοδομίας, του πολιτισμού, και του περιβάλλοντος.

5. Καλλιεργούν δεξιότητες: μέτρηση αποστάσεων, χάραξη μιας διαδρομής, εντοπισμό ακριβούς γεωγραφικής θέσης, προσανατολισμό, χρήση συμβόλων.

6. Βοηθούν στις συγκριτικές μελέτες, τοπικές μελέτες, και υπαίθριες μελέτες.

7. Βοηθούν στην γλωσσική καλλιέργεια και μας δείχνουν τις πιο απλές ιδιότητες των δεδομένων του χάρτη, π.χ. παγκόσμιος χάρτης.

8. Συμβολίζουν βασικές έννοιες όπως το κλίμα, η φυσική βλάστηση, πόλεις, τα τοπία, ορυχεία, παράκτια, ποταμούς, θάλασσες.