Τμήμα Γεωγραφικών Επιστημών

Καθηγητής Γιώργος Σέκκες

 

 

Ο Γεωγραφικός Χάρτης.

Χάρτες είναι ένα  μέρος της Χαρτογραφίας, είναι η τέχνη και η επιστήμη για την δημιουργία των χαρτών. Κάνοντας χάρτες, είναι σαν μια πανοραμική θέα, είναι σαν τα πούλια που βλέπουν ένα τμήμα της γης από ψηλά.

 Χάρτες, είναι μοντέλα που εκπροσωπούν διάφορα στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί. Ένα λειτουργικό ορισμό του χάρτη μπορεί να οριστεί ως “ένα μοντέλο που εκπροσωπεί την ανάλυση και την αποθήκευση των στοιχείων του πραγματικού κόσμου, πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί”.


Στοιχεία της Χαρτογραφικής Επιστήμης:
Για την παράγωγη ενός καλού χάρτη, ένας χαρτογράφος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα οχτώ τυπικά στοιχεία της χαρτογραφικής επιστήμης. Αυτά τα χαρτογραφικά στοιχειά είναι:
1. Τίτλος.
2. Υπόμνημα.
3. Πιστωτικές Πληροφορίες: πόσο πρόσφατα είναι τα  δεδομένα.
4. Γεωγραφικές Συντεταγμένες: γραμμές του γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
5. Συμβολισμός / Ονόματα: ποτάμια, τις πόλεις, τα σχολεία και τα λοιπά.
6. Πυξίδα / Προσανατολισμός

7. Περιθώριο / Πλαίσιο

8. Κλίμακα

 

ΚΛΙΜΑΚΑ:
Κλίμακα χάρτη: είναι η σχέση μεταξύ του πραγματικού μεγέθους της γης για την έκταση και το μέγεθος της ίδιας περιοχής, εκπροσωπούμενη από τον χάρτη. Είναι η μετατροπή του πραγματικού κόσμου ή περιοχών της γης πάνω σε ένα χαρτί.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Τρεις τύποι κλίμακας υπάρχουν:

 

 

ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

 

Οι γραμμές στο χάρτη που ενώνουν ψηφία του ιδίου ύψους καλούνται ισοϋψής καμπύλες. Αυτές μπορούν να  δείχνουν το ύψος του εδάφους και την μορφή που έχει.

 

Κατηγορίες Χαρτών:
• Δορυφορικοί χάρτες
• θεματικοί χάρτες
• Τοπογραφικοί χάρτες
• Σκίτσο χάρτες

 

Δορυφορικοί χάρτες:
Δορυφορική Χάρτες: παράγονται από τα δεδομένα που καταγράφονται από τους αισθητήρες και μεταδίδονται μέσω δορυφόρου προς τη γη, όπου οι υπολογιστές επεξεργάζονται τα δεδομένα σε εικόνες. Δείτε παρακάτω παραδείγματα.

Τηλεπισκόπιση είναι η επιστήμη, η τέχνη και η τεχνολογία όπου μπορούμε να πάρουμε εικόνες / πληροφορίες για οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στην γη, χωρίς την άμεση φυσική επαφή μαζί με το αντικείμενο.

 

Ένα απομακρυσμένο αισθητήριο όργανο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με ένα αντικείμενο ή φαινόμενο στο στιγμιαίο οπτικό πεδίο Iinstantaneous Field of View (IFOV) του συστήματος αισθητήρων χωρίς να έρχονται σε άμεση φυσική επαφή με αυτό. Ο αισθητήρας βρίσκεται σε μια υποτροχιακή ή δορυφορική πλατφόρμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο τρόπος που παίρνουμε τα δεδομένα έχει ως ακολούθως:

 

Τηλεπισκόπιση απαιτεί:
Α)
Μια πηγή φωτισμού για την παροχή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στο στόχο του ενδιαφέροντος. Αυτό μπορεί να είναι παθητική (ο Ήλιος) ή ενεργό (π.χ., ένας παλμός ραντάρ ή λέιζερ κλπ.).
Β)
Καθώς η ενέργεια ταξιδεύει από την πηγή ακτινοβολίας στην περιοχή του στόχου (έδαφος) και στη συνέχεια από το στόχο της κεραίας λήψης, έρχεται σε επαφή και αλληλεπιδρά με την ατμόσφαιρα.
Γ)
Μόλις η ενέργεια που κάνει τον τρόπο του προς το στόχο, αλληλεπιδρά με το στόχο ανάλογα με τις ιδιότητες και των δύο, το στόχος και την ακτινοβολία.
Δ)
Μετά που η ενέργεια που έχει διάσπαρτα, εκπέμπεται από τον στόχο, σε ένα απομακρυσμένο αισθητήρα (δεν έρχεται σε επαφή με το στόχο) συλλέγει και καταγράφει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που επέστρεψε.
Ε)
Η ενέργεια που καταγράφεται από τον αισθητήρα στη συνέχεια διαβιβάζεται σε μια λήψη για επεξεργασία στον σταθμό. Εδώ, τα δεδομένα υποβάλλονται από την επεξεργασία σε μια εικόνα, η οποία μπορεί να είναι είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή.
ΣΤ)
Η επεξεργασία εικόνας ερμηνεύεται, οπτικά και / ή ψηφιακά, για να πάρουν πληροφορίες για το στόχο που ήταν φωτισμένο.
Ζ)
Τέλος, εφαρμόζουμε την εξαγωγή πληροφοριών, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το στόχο, αποκαλύπτουν κάποιες νέες πληροφορίες, ή να βοηθήσει στην επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος ή στην ανάλυση κάποιου φαινομένου και αντικειμένου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματικοί Χάρτες:
Θεματικοί χάρτες είναι οι εν λόγω χάρτες που συνήθως επικεντρώνονται σε ένα θέμα, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, οι βροχοπτώσεις και τα λοιπά. Το παράδειγμα που ακόλουθη (στην τάξη) δείχνει καθαρά που βρίσκονται τα πιο πολλά κωνοφόρα δάση σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

Τοπογραφικοί Χάρτες:
Τοπογραφικοί Χάρτες είναι οι χάρτες που κατά γενική αναφορά συνήθως δημιουργούνται σε μικρή κλίμακα, για να δείξου με μεγαλύτερη ακρίβεια φυσικά και ανθρωπινά φαινόμενα. Οι χάρτες αυτοί βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα ή αερο-φωτογραφίες, επειδή μπορούν να δουν καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση.

 

Σκίτσο χάρτες:

Σκίτσο χάρτες είναι οι πολύ έκτακτοι χάρτες που δημιουργεί κάποιος ανά πασά στιγμή για να δείξει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στον αναγνώστη το πώς να πάει εκεί που θέλει.

 

Προβολές Γεωγραφικών Χαρτών:  Η μετατροπή ή ο μετασχηματισμός της σφαιρικής γης σε ένα σύστημα συντεταγμένων αναφέρεται ως προβολή του χάρτη. Είναι η σχέση, η απεικόνιση, και η μετατροπή μεταξύ του πραγματικού μεγέθους της γης, για την έκταση και το μέγεθος της ίδιας περιοχής, εκπροσωπούμενη από τον χάρτη. Είναι χρήσιμο να μελετηθεί το ενδεχόμενο ενός χάρτη ως η μετατροπή του πραγματικού "σφαιρικού" κόσμου πάνω σε ένα επίπεδο χαρτί. Αλλά, η μετατροπή απο την επιφάνεια της γης σε μια επίπεδη επιφάνεια περιλαμβάνει πάντα παραμόρφωση και καμιά προβολή ενός χάρτη είναι τέλεια. Κάθε προβολή ενός χάρτη διατηρεί ορισμένες χωρικές ιδιότητες, ενώ θυσιάζει άλλες ιδιότητες.

 

Κυριότερα είδη προβολών:

1. Κυλινδρική προβολή

2. Κωνική προβολή

3. Αζιμούθεια προβολή.